Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ, ЦЕНОВО И БЕЛЕНЕ ОБЯВИХА СТАРТА НА ПРОЕКТ „ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ ДУНАВ – НЕПОКЪТНАТИ ПРИРОД

ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ, ЦЕНОВО И БЕЛЕНЕ ОБЯВИХА СТАРТА НА ПРОЕКТ „ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ ДУНАВ – НЕПОКЪТНАТИ ПРИРОД
Добавена на: 2013-08-28 15:54:29

ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ, ЦЕНОВО И БЕЛЕНЕ ОБЯВИХА СТАРТА НА ПРОЕКТ „ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ ДУНАВ – НЕПОКЪТНАТИ ПРИРОД
ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ, ЦЕНОВО И БЕЛЕНЕ ОБЯВИХА СТАРТА НА ПРОЕКТ „ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ ДУНАВ – НЕПОКЪТНАТИ ПРИРОД
ОБЩИНИТЕ СВИЩОВ, ЦЕНОВО И БЕЛЕНЕ ОБЯВИХА СТАРТА НА ПРОЕКТ „ВЕЛИЧЕСТВЕНИЯТ ДУНАВ – НЕПОКЪТНАТИ ПРИРОД

На 28 август 2013 г. (сряда) от 11.30 часа в ПБЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” залата на Бизнесцентъра се проведе пресконференция по повод старта на проект „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

На 28 август 2013 г. (сряда) от 11.30 часа в ПБЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” залата на Бизнесцентъра се проведе пресконференция по повод старта на проект „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.
На събитието присъстваха: Станислав Благов – кмет на Община Свищов; Момчил Спасов – ВРИД кмет на Община Белене; д-р Петър Петров – кмет на Община Ценово; Стефан Проданов – ръководител на проекта; Маргарита Перникова – местен координатор на техническите дейности на проекта при Община Белене; Катя Монкова – директор на дирекция „Обща администрация” и местен координатор на техническите дейности на проекта при Община Ценово; Валентина Радева – счетоводител на проекта; Тодорка Иванова – технически сътрудник на проекта от Община Свищов.
Проектът е съвместно начинание на общините Свищов, Ценово и Белене и има за цел да стимулира интереса към най-атрактивните туристически продукти на територията на общините Свищов – Белене – Ценово, които ще допринесат за намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
„Стойността на проекта е 472 641,78 лв. в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-  2013 г. с регистрационен номер BG161РО001/3.2-02/2011/014 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” между Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Община Свищов за изпълнение на проект „Величественият Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни народи”. Целта на дейностите по проекта е да се рекламират туристическите дестинации в трите общини, както и съвместно участието им в различни туристически борси. Продължителността на проектните дейности е до 13.08.2014 г.” – съобщи Стефан Проданов, ръководител на проекта.
 
Схемата „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” дава възможност средно три общини заедно да получат до половин милиона лева за осъществяване на реклама на регионални туристически продукти.
 
 
За допълнителна информация:
Тодорка ИВАНОВА – технически сътрудник на проекта от Община Свищов
Телефон: 0886 431 141
E-mail: obshtina@svishtov.bg

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания