Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СВИЩОВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВА В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДУНАВ ИНВЕСТ – ЕС

СВИЩОВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВА В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДУНАВ ИНВЕСТ – ЕС
Добавена на: 2013-08-16 14:09:12

СВИЩОВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВА В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДУНАВ ИНВЕСТ – ЕС
СВИЩОВСКА ДЕЛЕГАЦИЯ УЧАСТВА В РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДУНАВ ИНВЕСТ – ЕС

Делегация от град Свищов участваха в регионална конференция „Дунав Инвест ЕС”, провеждаща се във връзка с изпълнението на Дунавската стратегия в област Телеорман, Република Румъния.

Делегация от град Свищов, ръководена от Емил Димитров – Заместник кмет „Стопанска и финансова политика” и  Стоян Парашкевов – Директор Дирекция „АПОУПЕВ” участваха в регионална конференция „Дунав Инвест ЕС”, провеждаща се във връзка с изпълнението на Дунавската стратегия в област Телеорман, Република Румъния.
Конференцията е част от тържествата, провеждащи се под патронажа на община Зимнич, подкрепена от Областен съвет  Телеорман – службата по вътрешно и международно коопериране и сдружение Евротелеорман. Събитието е местна гордост и радост, но има и международен характер, защото са поканени и гости от съседните дунавски страни.
Официални гости на събитието бяха Петре Първу – Кмет на гр. Зимнич, Адриан Гадеа, президент на „SJT”, Николета Минку – Директор на Съвместен технически секретариат на Програма ТГС Румъния България и други официални гости.
В словото си Емил Димитров отбеляза, че международните контакти и международното сътрудничество заемат важно място в дейността на Община Свищов през последните години. От една страна това се дължи на напредващия процес на интеграция на България в европейските и атлантически структури, а от друга не може да не споменен целенасочените усилия и контакти, който ръководството на Община Свищов полага за разширяване на сътрудничеството със сходни на нашата община общини от Европа. Основно направление на международните ни контакти е Република Румъния, и по-специално общините от поречието на река Дунав.
„С община Зимнич ни свързва дългогодишно и здраво приятелство, на което дължим многбройни реализирани съвместни инициативи и проекти, последният от които е най-големият инфраструктурен проект по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. за подобряване на трансграничната мобилност то двете страни на реката на стойност 6 млн. лева” – каза още в словото си Емил Димитров.
                 Регионалната конференция ДУНАВ ИНВЕСТ – ЕС  обединява трансграничното коопериране и икономика и предлага серия от интересни теми за периода 2014-2020 година, които могат да допринесат до едно по-добро опознаване и сътрудничество в процеса на привличане на еврофондове и трансграничното сътрудничество. Някои от предлаганите дейности са следните:
·        идентифициране на инвестиционния потенциал в област Телеорман и на Балканите, с цел създаване на стратегически партньорства за създаване на нови работни места и повишаване нивото на жизненото равнище за жителите на Телеорман и съседните райони;
·        идентифициране на начините за коопериране при работата по привличане на европейски средства;
·        интензифициране на пан-дунавското сътрудничество за опазване и съхранение на традициите и обичаите на Балканите;
·        алтернативни енергии по Дунава;
·        чист Дунав от изворите до устието.
              Регионалната конференция ДУНАВ ИНВЕСТ – ЕС е съпътствана от първото издание на фестивала Дунавски еко зумер фест, експо-фестивал, предназначен да подкрепи икономическата и мултифункционална дейност, в която наред с представените категории земеделие, животновъдство, зеленчукопроизводство, биологични храни от земеделски произход, традиционни продукти, селски туризъм и спортен риболов, румънска и балканска кухня, традиции и занаяти ще ни радват и много песни, игри, добро настроение, представени от фолклорни ансамбли от Румъния, България и другите поканени страни, като от община Свищов програма днес ще изнесе фолклорна група от Българско Сливово.
                  
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания