Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”

проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”
Добавена на: 2013-05-17 15:20:14

МРРБ стартира за втори път информационна кампания
по проект „Енергийно обновяване на българските домове” в гр. Свищов

За втора поредна година Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Информационни дни по проекта в Свищов ще се проведат в периода 20-21 май 2013 г. на следните локации:
20 май – пл. Алеко, от 16:00 до 19:30 часа
21 май – пл. Свобода, от 16:00 до 19:30 часа
В пролетната информационна кампания ще се проведе и среща с управители на етажната собственост, на която ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация, интересуваща лицата. Срещата ще се проведе на 20 май от 19.00 часа в Община Свищов, зала № 1.
Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРРБ ще бъдат на разположение през целия период на проекта, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.
Информационните дни по проекта се провеждат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.
Към 14 май 2013 г. са подадени 202 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 115 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 6 града няма подадени заявления - Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.
Най-много са подадените заявления в София – 54, следват Пловдив - 15, Благоевград и Варна – 13, Бургас и Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район - 23; Северозападен – 10, Северен централен – 18, Югозападен – 27, Югоизточен – 21, Южен централен – 48.
Допълнителна информация
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.
В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.
За допълнителна информация:
Ева Пелова
МАГ Адвъртайзинг
тел: 0898 40 71 71
eva@mag.bg
 
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания