Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обявиха създаването на нова защитена местност

Обявиха създаването на  нова защитена местност
Добавена на: 2013-02-01 12:14:59

На територията на защитената местност се забранява строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, залесяване, разораване


Обявиха създаването на
нова защитена местност

Нова защитена местност „Находище на български сърпец“ в землището на с. Хаджидимитрово е обявена със заповед на МОСВ. Тя се създава на площ от 276,008 дка с цел опазване на редките и застрашени от изчезване растителни видове Български сърпец (на снимката), Черноморска коча билка, Ледебуров миск и тяхното местообитание. На територията на защитената местност се забранява строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, залесяване, разораване.Защитената местност е вписана в държавния регистър на з
ащитените територии.
Дунавско дело

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания