Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В ПОМОЩ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

В  ПОМОЩ  НА  ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ
Добавена на: 2012-12-12 16:52:16

Във връзка с предстоящия Национален референдум, който ще се проведе на 27.01.2013 г.

В  ПОМОЩ  НА  ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ
 
 
Във връзка с предстоящия Национален референдум, който ще се проведе на 27.01.2013г., ОБЩИНА СВИЩОВ уведомява  избирателите, че:
 
1.     Заповед N 1759-РД-01-03/29.11.2012 г. на Кмета на Община Свищов за образуване на избирателните секции и Заповед N 1761-РД-01-03/29.11.2012 г. на Кмета на Община Свищов за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци са обявени  на сайта на общината – www.svishtov.bg, раздел "Общинска документация", подраздел "Други" и във фоайето на административната сграда.
2.     Предварителните избирателни списъци ще бъдат обявени в районите на избирателните секции до 17.12.2012 г.
 
ВАЖНО: Няма промяна в обхвата на избирателните секции и в местата за гласуване, с изключение на секция 033, която е преместена от МУЦ в СОУ „Димитър Благоев”.
 
 Желателно е гражданите да проверят дали са включени в списъците на съответната избирателна секция и при установяване на неточности и грешки да се явят в стая   N 19 на Община Свищов с документ за самоличност. Поправки в избирателните списъци ще се правят въз основа на подадено от гражданите заявление по образец до 19.01.2013г. включително.
 
 
Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес на гласоподавателите т.е. адресът, който е вписан в личната карта.
Всеки гласоподавател има възможност да гласува на място, различно от постоянния му адрес, при определени условия. Изборният кодекс регламентира следните възможности за гласуване на друго място:
 
1.              Всеки избирател, на когото постоянния и настоящия адрес към 11.01.2013г. са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес. За целта, той трябва да подаде  Заявление по образец  в стая N 19 на Община Свищов и по кметствата на общината, до 12.01.2013 г. включително.
 
2.     Удостоверение за гласуване на друго място – издава се само на лицатата, служебно заети в произвеждането на референдума – членове на ЦИК, РИК и наблюдатели /съгл. Чл. 49, ал. 4, § 1, т. 13 от ИК/, от администрацията по постоянния им адрес, след подаване на заявление по образец    в стая N 19 на Община Свищов, до 12.01.2013 г. включително.
 
3.     Учениците и студентите, които имат постоянен адрес в други населени места, но в деня на изборите, ще пребивават в населеното място, където се обучават, могат да гласуват  легитимирайки се с документ за самоличност, задължително представяйки заверена за новата учебна година ученическа или студентска книжка на СИК и попълвайки в деня на изборите Декларация по образец.  Декларациите ще са на разположение на СИК.
 
4.     Гласоподавателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да заявят желанието си за това чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ в случаите, когато са подали заявление за гласуване по чл. 53, ал. 1 от ИК в срок до 27.12.2012 г.
 
ВАЖНО: Заявленията за гласуване по настоящ адрес ще се подават след 17.12.2012 г.
 
Работно време: от 9,00 ч.до 12,00 ч.и от 12,30 ч. до 17,00 ч.
Информация на телефони 60-838 и 68-108
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания