Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2012-12-05 16:00:02

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Проект BG161РО001/1.1-09/2010/038: „Сградите на училищата в гр. Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания