Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПИСАНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗВ

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПИСАНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ. 30, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗВ
Добавена на: 2012-10-15 15:26:51

Община Свищов съобщава, че са подписани заповеди на Областна дирекция Земеделие - Велико Търново

Община Свищов съобщава, че са подписани заповеди на Областна дирекция Земеделие  - Велико Търново за разпределение на масиви за ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2012/2013 г. Същите са публикувани в раздел "Електронни документи", подраздел  - "Управление на собствеността и стопански дейности" - http://www.svishtov.bg/blanks_scats.php?sid=2

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания