Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

17.9 милиона лева е Бюджет` 2012 на Община Свищов

17.9 милиона лева е Бюджет` 2012 на Община Свищов
Добавена на: 2012-02-27 10:24:25

Сред основните приоритети, заложени в Бюджет` 2012, са продължаване и запазване на тенденцията на финансова стабилност на общината

17.9 милиона лева е Бюджет` 2012 на Община Свищов
 
Местните парламентаристи приеха бюджета на община Свищов за 2012 година на редовно заседание миналия четвъртък с 22 гласа “за” и 6 гласа “въздържал се”. Общата рамка на Бюджет` 2012 е 17 950 хил. лева, в това число 8 817 390 лева за делегирани държавни дейности, 571 013 лева за дофинансиране на делегирани държавни дейности с приходи с общински характер и 8 561 597 лева за общински дейности. Утвърден бе и резерв по бюджета от 1 517 522 лв., от които за делегирани държавни дейности 237 078 лв. Средствата за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с приходи с общински характер, са 1 280 444 лв., които се разпределят за капиталови разходи 820 444 лв. и 460 хил. лева за текущи разходи. Предвидената в бюджета субсидия за капиталови разходи е 247 400 лв., от които 114 200 лева са за изграждане и ремонт на местни общински пътища. Прието бе преотстъпване на 40 % от приходите от наеми и продажба на земи и имущества (без ДДС), реализирани в селата по Закона за общинската собственост, на съответните кметства или кметски наместничества. За реализиране на заложените в поименния списък за 2012-та обекти за ново строителство и ремонт бяха одобрени 2 797 652 лева. Сред по-значимите са: укрепване на свлачища на ул. “Щабскапитан Фок” и на ул. “Д-р Д. Павлович”, реконструкция на водопроводи на ул. “Ал. Батенберг”, “Ф. Тотю”, “Янко Мустаков” и част от ул. “Ц. Церковски”, както и подмяна на водопровод по ул. “33-ти Свищовски полк”; основен ремонт на улици и благоустрояване на града; закриване на сметищата в селата Александрово, Б. Сливово, Деляновци и Козловец, където съществува среден и висок риск за човешкото здраве; проектиране и изграждане на скатен покрив на ОДЗ “Чиполино”; проектиране и изграждане на паметник на проф. Иван Шишманов и т.н. Най-голям е делът на заделените разходи в направление “Образование” – 6 363 хил. лв. За социални дейности са предвидени 1 621 хил. лв. Средствата за инфраструктура са 2 468 хил. лв., в т.ч. за чистота 1 509 хил. лв., за осветление 318 хил. лв., 400 хил. лева за здравеопазване, 156 хил. лв. за кабинети в училища и детски заведения и 140 хил. лева за млечната кухня.
Сред основните приоритети, заложени в Бюджет` 2012, са продължаване и запазване на тенденцията на финансова стабилност на общината в условията на икономическа криза; запазване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги, както и повишаване ефективността от публичните разходи за осигуряване на нормална жизнена среда на населението в общината; успешно кандидатстване и усвояване на средствата от Европейските фондове и програми; развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура; решаване на важни обществени проблеми и поддържане чистотата на града и опазване на околната среда и историческото наследство.
“Ще се опитаме чрез бюджета на общината за 2012 година да подсигурим нормални дейности във всяка една от бюджетните сфери. Искам да заявя, а и да ви уверя, че в общината ще има финансова стабилност с този бюджет. Много важно е предизвикателството за мостово финансиране и съфинансиране на разработените проекти. Убеден съм, че през тази година ще се реализират още 2-3 проекта. Мисля, че до края на годината ще подпишем договора за изграждане на пречиствателната станция за отпадни води. Много разчитам средствата от икономии от изграждане на напорния водопровод от 700 хил. лв. да бъдат предоставени от регионалното министерство и да успеем да ги използваме като съфинансираща част по инфраструктурата по проекта за трансгранично сътрудничество, за което има решение на Общинския съвет. Мисля че в постоянните комисии бюджетът бе разгледан много обстойно и отговорно. Приходната част на бюджета е доста напрегнат и всеки един служител от общинската администрация трябва да положи усилия за постигането й. С този бюджет сме гарантирали разхода в 15-те населени места до размера на текущите ремонти през 2011 г. Смятам, че Бюджет 2012 ще гарантира финансовата стабилност на общината”, заяви кметът на общината Станислав Благов при представяне на бюджета за гласуване от общинските съветници.
В своето изказване инж. Иван Хараламбиев се спря на няколко момента в бюджета, които съвпадат с предложенията на партия ГЕРБ, свързани с увеличените средства за населените места, с решаване на неразрешимите досега проблеми в болницата със заделяне на още средства, подкрепят и обезпечаване изпълнението на бюджета чрез новия начин на финансиране. “Вярно, че бюджетът е напрегнат. Смятаме, че дори да се съберат както досега местните приходи, има известен риск за обезпечаване на всичките мероприятия. Радвам се, че са намерили място в бюджета разходи за малките улици, за които м.г. комисията по ТСУ прави изнесени заседания, както и за подпорните стени. Дали това е достатъчно, ще преценят колегите”, каза в заключение инж. Хараламбиев. Доц. Стоян Проданов се спря на положителните моменти в бюджет 2012 , сред които са поносимостта на събираните приходи, запазване и развитие на публичните услуги, възстановяване на публичната инфраструктура. Той насочи вниманието на съветниците към факта, че строителните дейности през тази и следващата години надхвърлят 10-годишната строителна програма на общината. Това става с европейски средства. “Искам да подчертая високата отговорност на решенията, които вземаме, защото моментът е уникален. Европа и ЕС се променят. Само след година този бюджетен цикъл приключва и през следващия 7-годишен ще има драматични промени. Съфинансирането с 5 до 15 % на проектите ще остане в миналото. Много от инструментите на ЕС ще изискват възстановяване на 50-70 % от средствата. Трябва да се възползваме в момента от предлаганото от ЕС за реализиране на проектите. Колкото и да е напрегнато, да търсим варианти за изграждане инфраструктурата на общината. Да вземем тези средства, да търсим допълнително какъвто и да е дълг, защото след 2013-та ще бъде далеч по-неизгодно. Балансираността и благоразумието на бюджета предполагат доверие към нашата община и възможност да търсим финансиране от различни източници. Доверие, спечелено през последните 15 години на труден преход. Нека гласуваме отговорно”, призова доц. Проданов. Подкрепяйки казаното за ползване на европарите, Милен Манолов изрази мнение, че бюджетът ще намери своето мнозинство за приемането му. Той заяви, че групата съветници от БСП ще подкрепи бюджета, но всички знаят че  държат за няколко основни момента в бюджета, един от които е справедливото разпределяне на средствата между града и селата. Заедно с финансист № 1 на общината Стефан Кирчев и двамата поясниха, че привидно голямата сума в звено “Култура” за фонд работни заплати включва и предвидените разходи за хонорари на външни участници в събития по годишния културен календар. Кметът Благов отговори на въпроса на д-р Кристиян Кирилов къде са забравени проектите за пречиствателните станции за отпадни и питейни води. Според Ангел Гецов бюджет 2012 е балансиран така, че в него не може да се открие приоритет: “Средствата за култура не са толкова много. Културата е оставена на самодейността. При спорта сме по-зле от културата. С изключение на проектите за външно финансиране и малките улици, за които се каза, в крайните квартали е по-зле и от селата. Ако има нещо за съхраняване в общината, това е болницата. Ако това не е бюджет на развитие, за съжаление това е бюджет на издръжка на администрацията”. В отговор Парашкева Григорова заяви, че най-характерната особеност на този бюджет е гарантиране на успешното използване на средствата по оперативните програми на еврофондовете. Д-р Венцислав Личев пък каза, че с привличане на лекари специалисти, които да заработят по здравни пътеки, ще дойдат и свежите пари за болницата. След близо двучасови дебати Бюджет` 2012 на Община Свищов бе приет от общинските съветници в първоначално предложения вариант.
 
Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания