Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Учителката по история Галя Иванова – класирана в национален конкурс

Учителката по история Галя Иванова – класирана в национален конкурс
Добавена на: 2011-10-14 16:51:29

Общо 64 разработки са били представени в заключителния етап на националния конкурс „Училището – желана територия на ученика”

Общо 64 разработки са били представени в заключителния етап на националния конкурс „Училището – желана територия на ученика”, съобщи учителката Надя Мочкова, координатор на софтуерния продукт. В конкурса, проведен от 30 септември до 1 октомври от страна на Великотърновска област са участвали Галя Иванова – учител по история и цивилизация в СОУ „Николай Катранов” Свищов  и Сашка Дойкова – учител по информатика в СОУ „Ангел Каралийчев” Стражица. Гости на националния консурс от областта са били Драгомир Драганов – н-к отдел ИОМД в РИО В.Търново и директорът на СОУ „Николай Катранов” Генади Иванов.
         Конкурсните разработки, номинирани от журито са били представени в 3 направления: „Педагогически и иновативни методи и технологии за формиране на ключова компетентност”, „Гражданско образование, извънкласна и клубна заетост, превенция на агресията и насилието в училище” и „Иновативни подходи в училищния мениджмънт”.
         По време наконкурса свищовската учителка е представила мултимедийния продукт „В света на историческата карта”.
         „Той е интересен и въвежда учениците в един виртуален свят, където ученето е приятно и занимателно. Продуктът подпомага обучението по история и цивилизация в 5 и 6 клас и има за цел да изгражда и развива уменията за пространствена ориентация”, твърди Надя Мочкова. По думите и софтуерния продукт е базиран на флаш-технология, която дава възможност да се осъвременят и разнообразят методите, подходите и средствата, използвани за развитие на умения и пространствена ориентация, ползвани са различни интерактивности, които го правят забавен и интересен.
         „Продуктът запознава ученика с понятия, свързани със същността, историята и правилата за работа с историческата карта, съдържа тестове и игри за децата от 5 и 6 клас, както и речник”, обобщава Надя Мочкова и допълва, че той е бил създаден с помощта на фирмата за уеб-дизайн „Девнокс” и уебдизайнера и програмист Михаил Николаев.
         Наградите за отличените в националния конкурс са били раздадени от директорът на дирекция  „Квалификация и кариерно развитие” в МОМН.
         Според кооординаторът на проекта за Свищов разработката на Галя Иванова е принос към модернизацията на обучението на история във всички български училища.
 
Ганка Иванова 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания