Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Отчетоха по-добра събираемост на наемите от общинските жилища

Отчетоха по-добра събираемост на наемите от общинските жилища
Добавена на: 2011-09-02 11:05:57

31 014 лева събра общинската администрация от началото на 2011-та до момента от наеми на жилища - общинска собственост, което е с 5 328 лева в повече от задълженията за същия период на миналата годината, съобщи зам.- кметът по финансовата политика Емил Димитров. При начислени задължения до юли т.г. от 10 599.38 лева, в общинската хазна са влезли 10 604.83 лева.

Отчетоха по-добра събираемост на наемите от общинските жилища
 
31 014 лева събра общинската администрация от началото на 2011-та до момента от наеми на жилища - общинска собственост, което е с 5 328 лева в повече от задълженията за същия период на миналата годината, съобщи зам.- кметът по финансовата политика Емил Димитров. При начислени задължения до юли т.г. от 10 599.38 лева, в общинската хазна са влезли 10 604.83 лева. Сравнено с минали периоди (към 31 юли) в рамките на настоящия кметски мандат събираемостта на наемите от общинските жилища бележи видима тенденция към подобряване, каза още зам.- кметът Димитров. Той посочи, че за 2008 г. несъбраните наеми са били 45 015 лв., за 2009 г. – 42 699 лв., за 2010-та – 36 342 лв. при 31 014 лв. за настоящата година. Положителен ефект отчита общинската администрация от взетите мерки за повишаване събираемостта на дължимите суми от наеми, свързани с изпращане на покани за доброволно плащане на общинските наеми и заповеди за принудително освобождаване на общинско жилище, въпреки влязлата в сила Наредба 3, която дава тримесечна защита на неизрядни платци от принудителното им изваждане от жилище. До момента са изпратени 103 покани на неизрядни граждани, дължащи повече от три месечни наема. Издадени са и 5 заповеди за принудително освобождаване на общинско жилище чрез съдия-изпълнител. Очаква се след 1 септември т.г. наемите на жилищата, като функция от минималната работна заплата, да се повишат с около 12.5 процента предвид достигане на размер от 270 лева. По този повод в общинската администрация се обсъжда идеята за фиксиране на базата за плащане на общински наеми на 240 лева, която да бъде предложена за обсъждане и приемане в Общинския съвет. Тази стъпка е наложителна предвид факта, че повечето наематели в общинския жилищен фонд са социално слаби или безработни и трудно постигат ритмично плащане на наемите, поясни Емил Димитров.
Галя ФИРОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания