Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Отпускат целеви помощи за първокласници

Отпускат целеви помощи за първокласници
Добавена на: 2011-08-08 10:48:43

Молби за отпускане на целеви помощи за първокласници започна да приема от 1 август местната социална дирекция.

Молби за отпускане на целеви помощи за първокласници започна да приема от 1 август местната социална дирекция.
Помощта е еднократна, в размер на 150 лева.
Средствата се отпускат на всички лица със средно месечен доход за предходните 12 месеца по-малък или равен на 350 лева на член от семейството.
За целта е необходимо да се подаде молба-декларация по образец, с приложено уверение, че детето е записано като първокласник за следващата учебна година, както и документи, удостоверяващи дохода на семейството и лична карта за справка.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Out of resources when opening file '/tmp/#sql_917_0.MAI' (Errcode: 24 "Too many open files")