Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Назначиха екипа на Центъра за обществена подкрепа

Назначиха екипа на Центъра за обществена подкрепа
Добавена на: 2011-07-08 16:53:14

Миналия петък издържалите успешно конкурса за работни позиции в Центъра за обществена подкрепа в нашия град получиха своите трудови договори

Миналия петък издържалите успешно конкурса за работни позиции в Центъра за обществена подкрепа в нашия град получиха своите трудови договори, съобщи неговият ръководител Ася Михайлова. Сред назначения екип има двама социални работници, педагог, двама психолози и помощен персонал - хигиенист и работник поддръжка. Директор на този център е Теменужка Тодорова, шеф на Дневния център за работа с деца с увреждания. Около 80 % от децата и семействата, които ще бъдат консултирани в новия център, ще постъпват с направление от отдел “Закрила на детето” към местната социална дирекция. Другите ще бъдат насочвани от МКБППМН. Предоставяните социални услуги в него ще са насочени към: реинтеграция и работа с деца от специализирани институции; приемна грижа и осиновяване; превенция на отклоняващото се поведение, на отпадане от училище и на насилието. Центърът се създава по проект BG 051PO001-5.2.06-0120-C-0001 “Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 год. и семейства от община Свищов”, който се изпълнява от Община Свищов в партньорство с Фондация "Екип" - София. Общата му стойност е 155 620,44 лв., изцяло осигурени от ОП “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проектните дейности е 14 месеца.  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания