Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Съфинансираме проект за училищните сгради

Съфинансираме проект за училищните сгради
Добавена на: 2011-07-08 16:37:49

Съфинансираме проект за училищните сгради
Съфинансираме проект за училищните сгради

Общинският съвет даде съгласие община Свищов да предостави съфинсиране на проект

Общинският съвет даде съгласие община Свищов да предостави съфинсиране на проект “Сградите на училищата в гр. Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност”, кандидатстващ по обявена Национална схема за зелени инвестиции, обявена от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), представляващо 15% от стойността на допустимите разходи по проекта или 688 509.79 лева. Проектът цели подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ “Д. Благоев”, СОУ “Цв.Радославов”, СОУ “Н. Катранов” и  ОУ “Ф. Сакелариевич”.  

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания