Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ученическо самоуправление в Деня на Европа

СОУ "Цв. Радославов" се включи в отбелязването на Деня на Европа – 9 май с организиране на специален час на класа, посветен на Европа, който се проведе в V-ХІІ клас от самите ученици в ролятя им на "класни ръководители". Ученици от ІХ и ХІ клас изявиха желание да вземат участие и в управлението на Общината, като проведоха работна среща с представителите на общинската администрация Върбинка Конова, Тодорка Иванова и Стоян Парашкевов. Те запознаха учениците със своята работата, а по-късно направиха съвместна обиколка на основните общински служби. След това учениците бяха разпределени по отдели и до обяд работиха като помощници на общинските служители. Вероника Пламенова установи като помощник на секретаря на общината, че това е най-важната държавна длъжност на общинска територия и че са нужни отлични комуникационни и организационни умения, за да се координира дейността на общинската администрация и да се решават бързо и ефективно проблемите на гражданите. Председателят на Общинския съвет Милен Манолов даде ценни съвети на Емил Валериев как представителите на публични институции трябва да общуват с медиите. Кристина Стефанова и директорът на "Дирекция административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси" Стоян Парашкевов обсъдиха международните контакти, международното сътрудничество и европейското финансиране на Община Свищов през последните години. Радка Александрова се запозна в звено "Интеграция" с последните спечелени проекти на община Свищов и проблемите на ремонтно-строителните дейности в учебните звена. Александър Александров бе впечатлен от поддържането и администрирането на компютърната мрежа на общината в отдел "Човешки ресурси, информацонно обслужване и технологии". Кристиян Иванов научи в звено "Екология" как се осъществява управлението и контрола по опазването на зелената система на територията на Общината.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания