Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дарителски кампании в СОУ "Николай Катранов"

Учениците от СОУ "Николай Катранов", с подкрепата на своята учителка госпожа Виолета Трайчева, предприеха инициативи, с които изразиха съпричастността си към заобикалящите ни социални проблеми на местно, национално и световно ниво.
Учениците от IXа клас с чуждоезиков профил на обучение проведоха благотворителна акция. Те се заеха със задачата да съберат дрехи за децата от СУПЦ -с. Овча Могила. На 20 декември представители на училището ще занесат събраните дрехи на младежите от социалната институция.
С благотворителност избраха да се занимават и учениците от XIа и XIб клас, организирайки кулинарна разпродажба, в която цялото училище взе участие. Бяха събрани 290 лв., които вече са изпратени на "Великолепната шесторка", и така СОУ "Николай Катранов" също даде своя принос за децата на България.
На 1 декември, учениците от Ха клас, също езикова паралелка, водени от учителката си по биология и здравно образование госпожа Роза Кръстева, взеха участие в Световния ден за борбата против СПИН. Те организираха Анти-СПИН кампания. Влязоха в класовете, за да осведомят съучениците си по важни въпроси, свързани с болестта. Всички от екипа раздадоха червени лентички, символизиращи борбата със СПИН, и презервативи на учениците от прогимназията и гимназията. Кампанията на Ха клас имаше за цел да покаже голямото значение на информираността в борбата срещу вируса на ХИВ. Вече всички ученици от училище "Николай Катранов" са наясно с причинителя, симптомите и пораженията, които болестта нанася. Те знаят и как СПИН се предава и начините за предпазване от него, благодарение на съучениците си от Ха клас. Животът с болните не е невъзможен, а презервативите са най-сигурният начин да не станем жертва на смъртоносния вирус.
Смисълът на акциите и кампаниите, които училището организира, е в това все повече хора да разберат, че бедните и болните могат също да са полезни на себе си и на обществото, ако им бъде оказана помощ и подкрепа. Учениците от СОУ "Николай Катранов" дадоха и ще продължат да дават своята подкрепа да направят живота на тези хора по-достоен, да се почувстват те равностойни и пълноценни.

Екатерина Цачева, Ха клас
СОУ "Николай Катранов"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания