Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Портата на нашите съкровища е отключена

Учители от СОУ "Н.Катранов" посетиха град Коня, Турция, където се проведе работна среща на партньорите по проект "Портата на нашите съкровища е отключена". От 22 до 27 октомври имахме възможност да сме част от културното многобразие на Европа. Кония е град в Турция, върху централното анадолско плато. Градът има население 740 000 души и е главен административен център на едноименния вилает Кония, който е най-голям по площ в Турция.
Коня има репутацията на един от най-консервативните религиозни градски центрове в Турция. Бил е известен като "крепост на исляма ". Неговият университ Селчук е най-големият държавен университет в Турция със 76 000 студенти през 2008-09 учебна година. Фестивалът на въртящите се дервиши е признат за световна забележителност. В Коня се произвеждат прочутите турски килими, които са били изнасяни в Европа още по време на Възраждането .
Идеята за проекта "Портата на нашите съкровища е отключена" се заражда през миналата година. Той включва Франция, Словакия, България, Румъния и Турция. Избрахме пет общи теми за проучване на европейското наследство. Всяка страна ще отговаря за една тема: Турция - култура, Словакия - история, Румъни я - природа, България - езици, Франция - спорт. Тези теми ще бъдат проучени в три направления: съхранение, предаване и тълкуване. На тази първа среща бяха представени страните, градовете и училищата, участници в проекта. Участниците в срещата работиха върху уеб-сайта на проекта, като избраха лого и мото от направените от всички страни предложения. Обсъдени бяха и дейностите за следващите две години по различните теми. По първата тема учениците бяха подготвили презентации за художници и техни произведения. Чрез уеб сайта всички ученици ще научат за художниците от другите страни. Всяка държава показа една приложна техника и предоства и информация на своите партньори за нея. Едно от най-интересните занимания бе изучаването на техниката за рисуване Ебру. През следващите седмици учениците ще се запознаят с техниките на другите държави и ще подготвят изложба от изработените модели, които ще бъдат показани в навечерието на Коледа. От материалите по темата ще изработим DVD.
Румяна КУЗЕВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания