Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Открит бе Филиал на ДЦДУ

С тържествена церемония на 2-ри ноември бе открит филиал на Дневния център за деца с увреждания в Свищов.
Филиалът бе обособен в източното крило на първия етаж на учебен корпус "Алеко Константинов" - бившето СОУ "Алеко Константинов", което бе закрито миналата година.
Изграждането на филиала стана възможно след като Общината кандидатства по проект "Красива България" и бе одобрена за финансиране.
Съгласно подписания договор, стойността на планираните строително-ремонтни дейности бе 79 133,08 лева, като според изискванията на проект "Красива България", 50% от тази сума или 39 566,54 лева, бяха осигурени от бюджета на Община Свищов.
Тържеството бе открито от директора на ДЦДУ Теменужка Тодорова, която благодари на всички институции и хора, допринесли за осъществяване на проекта.
Присъстващите имаха възможност да видят част от филм за "Карин дом", под чието ръководство работят свищовските специалисти. В откъса неговият създател, почетният гражданин на Свищов – дипломатът Иван Станчов, говори за това колко важно е да се помогне на децата със специфични потребности за това те да се учат и играят заедно със своите връстници, а не да бъдат делени и изолирани.
Гости на церемонията бяха кметът на Общината Станислав Благов, председателят на Общинския съвет Милен Манолов, общински съветници, представители на общинската администрация, регионалната и местната дирекции за социално подпомагане, регионалния инспекторат на МОН, деца от Дневния център с техните родители, директори и учители на детски градини, директори на училища.
"Изключително се радвам, че можем да се поздравим с откриването на този филиал на Дневния център за деца с увреждания, който стана реалност благодарение на подкрепата на проект "Красива България". Убеден съм, че с амбициозния екип, който има Дневният център, начинанието ще бъде успешно.", заяви в своето приветствие кметът Благов, апелирайки всички – общинска администрация, учители, бизнес да полагат повече грижи за тези деца, като приемат и подкрепят тяхната интеграция в обществото. "Удовлетворен съм и от факта, че благодарение на филиала на Дневния център в закритото СОУ "Алеко Константинов" отново ще има живот и ще звучи детска глъч.", заяви още Благов и подари на Центъра ваучер на стойност 300 лева за закупуване на терапевтични материали и игри.
Веднага след това лентата на новия обект бе прерязана от кмета и директора на Дневния център.
Във новооткрития филиал на ДЦДУ са обособени следните помещения: 2 зали /ателиета/ за групова работа: ателие по изобразително изкуство и ателие по психомоторика и музикотерапия с малка стая за индивидуална релаксация и почивка. Обособени са още 2 индивидуални кабинета - кабинет на възпитателя и кабинет за работа на логопеда и психолога.
Съгласно изискванията на РИОКОЗ, във филиала на ДЦДУ са организирани също трапезария за хранене на децата и малка стая за изолация, която да се използва за отделяне на дете при евентуални признаци на вирусно заболяване или друг дискомфорт.
Изградени са нужните санитарни помещения, отговарящи на изискванията за достъпност.
В коридора са оформени кътове за личните вещи и външни дрехи - съответно отделно за децата и за персонала. Голямата площ на коридора ще се използва рационално и за изграждане на места за излагане творчеството на децата, снимки на интересни моменти от работата.
По думите на директора на ДЦДУ Теменужка Тодорова новооткритият филиал ще бъде предназначен за работа с децата в училищна възраст, а в централата на Центъра, специалистите ще работят с децата в предучилищна възраст.
Цялото обзавеждане и оборудване на помещенията - на стойност 35 863, 60 лева, както и нужните терапевтични материали за работа с децата, са осигурени от бюджета на общинска служба "Социални дейности".
Дневният център за деца с увреждания бе създаден по проект на Общината, финансиран от програма ФАР и първоначално капацитетът му бе 26 деца, като предоставяната услуга бе почасова.
След изтичане на срока на проекта, Центърът бе преобразуван в делегирана държавна дейност, като капацитетът му бе увеличен на 30 деца, а предоставяната услуга стана целодневна. Щатният персонал е съставен от 12 души.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания