Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът подписа договор за трансграничен прoeкт

Проектът на Общината за подобряване на инфраструктурата около пристанищата в Свищов и Зимнич е най-големия във финансово измерение български проект, одобрен за финансиране от ОП "Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013"

Кметът Станислав Благов подписа договор за изпълнение на проекта на Община Свищов "Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов - Зимнич с усъвършенстване на елементите на транспортната инфраструктура", одобрен за финансиране по ОП "Трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013".
Договорът бе подписан на 25 октомври 2010 година в офиса на Съвместния технически секретариат за изпълнение на Програмата в град Калъраш, Румъния, заедно с упълномощен представител на партньора по проекта – Кметство Зимнич.
Новината бе коментирана на пресконференция на 26 октомври 2010 година от кмета, определения за ръководител на трансграничния проект заместник-кмета Емил Димитров и директора на ресорната дирекция за управление на проекти в Общината Стоян Парашкевов.
"Проектът е на стойност 3 126 227 евро или 6 114 396 лева и това е най-големият във финансово измерение български проект, одобрен за финансиране по тази програма.", обяви кметът Станислав Благов, уточнявайки, че този значителен финансов ресурс е съизмерим с най-мащабната инвестиционна програма на Община Свищов за близките години.
Най-общо проектът предвижда реконструкция на пристанищния комплекс и прилежащата инфраструктура, като строителните дейности се очаква да започнат през второто полугодие на 2011 година, информира още кметът Станислав Благов. Към март – април 2011 година ще стартират и строителните дейности по проекта на Община Свищов за подобряване на градската среда, спечелил финансиране по ОП "Регионално развитие".
"Към момента по проекти на Община Свищов са привлечени допълнително над 10 800 000 лева. След реализиране на планираните дейности по тях, убеден съм, че Свищов ще бъде още по-красив и по-привлекателен.", коментира кметът.
Той съобщи още, че предстои приключване на дейностите по два големи инфраструктурни обекта – укрепването на свлачището в Ореш, което също бе финансирано с европейски средства и първия етап от проекта за изграждане на довеждащ водопровод от Вардим до Свищов, който бе финансиран с общински заем. Свищовският градоначалник изрази удовлетвореността си от работата на изпълнителите и за двата обекта.
Специална благодарност чрез журналистите Станислав Благов отправи и към изпълнителите на ремонта на пътната отсечка Павел – Совата, които, според него, също работят много експедитивно и качествено.
На пресконференцията заместник-кметът Емил Димитров, който ще бъде ръководител на трансграничния проект, поясни, че скоро за гражданите на общината ще бъдат изработени информационни табла, които ще представят по достъпен начин предстоящите дейности по проекта.
Директорът на дирекция "АПИОУПЕВ" Стоян Парашкевов допълни, че освен мащабните инфраструктурни проекти, Община Свищов продължава да реализира и социални проекти. Предстои официалното откриване на новите помещения на Дневния център за деца с увреждания в бившето училище "Алеко Константинов" ремонтирани по проект за разширяване на социалната услуга, финансиран по "Красива България", преди броени дни е подписан договор за създаването на Център за обществена подкрепа на деца в риск и техните семейства, преди месец приключи проект "Достоен живот", по който бяха предоставяни социални услуги на инвалиди и самотноживеещи възрастни хора, по проект на АДО "Дунав", в който Общината ни участва като партньор, е изграден педиатричен кабинет в свищовската болница. Общината ни активно участва и в програмите на Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на безработни и социалнослаби лица.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания