Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Предоставят минералните води за ползване от общини

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, минералните води могат да се предоставят от министъра на околната среда и водите безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини. Идеята на този нов текст от Закона е да се ангажират по-пълноценно общините в разкриването и използването на потенциала на находищата от минерални води. Същевременно по този начин се създава още един източник на собствени приходи на общините, които в никакъв случай не е за пренебрегване.
По този повод общинските съветници дадоха съгласие Общината да получи за срок от 25 години безвъзмездно за управление и ползване минералните води на територията на Свищов, изключително държавна собственост. Местният парламент задължи кмета на общината да подаде писмено заявление до министъра на ОСВ за получаване на правата

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания