Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

150 лева е държавната помощ за първокласник

150 лева е размерът на еднократната целева помощ за първокласниците в общинските училища, с която се покрива част от разходите за тях в началото на учебната 2010/2011 г.
Целевата помощ се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца само на семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лева.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания