Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дунав при Свищов е 16 см преди критичната точка

774 см ниво достигна в понеделник река Дунав при Свищов, която ден по-късно отбеляза застой. Тенденцията към покачване нивото на голямата река не е отминала, макар че в долното течение се наблюдава известен спад. Въпреки преминало 670 см воден стълб, когато водата достига петата на дигата, нивото е далеч от рекордните си стойности с опасност за заливане на земеделски земи и имоти. В момента, съгласно първия етап от плана за действие при високи води на река Дунав, служителите на общинското звено за охрана и Гражданска защита са приведени в състояние на повишено внимание, Напоителни системи дават дежурства, а нивото на реката се замерва през три часа. Вторият етап – въвеждане на денонощно дежурство, влиза в ход при воден стълб над 790 см., но това е малко вероятно в момента, тъй като се забелязва понижение. Обезпокоително е положението в село Вардим, където дунавския бряг е значително по-нисък и има домове в съседство с речното корито. Но хората постоянно следят промяната в нивото, а кметството е взело необходимите мерки за противодействие. От общинското звено за охрана пък заявиха, че опасност от наводнение няма, предвид и факта, че речната дига е почистена и укрепена. По-голяма опасност, особено в местността "Блатото", крият подпочвените води в земеделските блокове, където навлизането на жътварската техника е затруднено, заради състоянието на почвата.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания