Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

НОВЕ – граници и режими за ползване

Със Заповед № РД 09-0180/02.06.2010 год. на министъра на културата Вежди Рашидов е одобрен Протокол от 26.02.2010 год., изготвен в изпълнение на негова заповед № РД 09-К-018/23.02.2010 год. за определяне границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на недвижимата археологическа ценност "Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове", разположена на около 4 км източно от град Свищов, област Велико Търново.
Публикуваме копия на посочените заповеди, протокол и картен материал.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания