Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Броят на безработните в общината спря да расте

През март в община Свищов се нарушава тенденцията от последните 15 месеца към увеличаване на броя на регистрираните безработни лица в сравнение с предходния месец, информираха от местната дирекция "Бюро по труда".
Броят на регистрираните хора без работа в края на месец март е 1736 души, което по-малко с 82 души, а в процентно изражение: по-ниско с 0,41 процентни пункта. През март безработицата в община Свищов достига стойност 8,57% - при 10,14% на национално и 10,33% на областно ниво.
В сравнение със същия период на предходната година, броят на безработните сега е по-голям с 583 души, а равнището на безработицата - по-високо с 2,88 %, но продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво, уточняват специалистите.
Запазват се високи стойностите на входящия и изходящия поток. Новорегистрираните безработни лица през месеца са 223, а напусналите пазара на труда през месеца са 327 безработни лица. От тях 176 са намерили трудова регистрация с посредничество на Бюрото по труда. Прекратените регистрации поради неизпълнение на задълженията са 53 на брой, а прекратените по други причини – 72.
Заявените работни места през месеца са 213.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания