Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общинският съвет проведе редовното си заседание

Редовното си заседание за месец март проведе Общинският съвет в Свищов на 25 март.
Сесията започна с полагане на клетва от нов общински съветник. След като групата на Коалиция "За Свищов" в Общинския съвет бе напусната от проф. Радко Радков по лични причини, в местния парламент влезе следващият съветник от листата на Коалицията Марио Якимов.
На заседанието бе гласуван Отчетът за 2009 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов и приет актуализиран План за действие към Комплексната програма за управление на качеството на атмосферния въздух на общината.
Общинските съветници гласуваха също Програма за дейността на читалищата от община Свищов през 2010 г.
Общо 18 въпроса включваше дневния ред на сесията.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания