Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Указания за попълване на Заявление

УКАЗАНИЯ при попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ за етажна собственост
Сградата е построена през г.
* Видът на строителната система е:__________________________
Има ________ броя етажи, вт.ч.: надземни _________ , **полуподземни ________ , подземни __________
***Общата разгъната застроена площ на сградата (входа) е _________ кв.м.
****В нея/него има __________ самостоятелни обекти.
* Видът на строителната система може да бъде: масивна монолитна, панелна, пакето-повдигнати плочи
** полуподземен е етажа, пода на който е разположен под котата на сградното ниво на прилежащия терен към улицата, а таванът на повече от 0,3 м над тази кота и до 1, 5 м над нея.
*** общата разгърната застроена площ се получава като сбор от застроената площ на всички етажи, включително площта на проветрителните шахти и проходите в сградата. В разгърнатата застроителна площ се включват и целите площи на балконите, лоджите и терасите, измерени по външните им очертания, както и застроените площи в подпокривните пространства на сградите, когато не са тавански складови помещения.
**** Самостоятелен обект е строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания