Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Ореш се включи в проект "НЕ на тормоза в училище!"

На 3-ти декември в ОУ "Христо Ботев" в село Ореш официално бе представен проектът "НЕ на тормоза в училище!", информира директорът на училището Маргарита Мариянова.
Този проект е разработен от фондация "Джендър образование, изследвания и технологии" в София с ръководител Живка Маринова и се осъществява в партньорство с 10 училища от страната, между които е и училището в Ореш.
Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез образователното ни министерство по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да направим училището привлекателно за младите хора". "НЕ на тормоза в училище!" е общоучилищна програма за превенция на тормоза в училищна среда. Тя е разработена с финансовата подкрепа на швейцарската фондация "ОУК" и Глобалния фонд за децата. Проектните дейности стартираха на 1-ви октомври 2009 и ще продължат 1 година, информира още Маргарита Мариянова.
В ОУ "Христо Ботев" в село Ореш в изпълнението на проекта участват 93-ма ученика от V до VІІІ клас, всички учители и обслужващият персонал. Координатор на проекта в училището е началната учителка Милка Расимова.
Основните дейности са: организиране на система за наблюдение на определените чрез анкета от учениците "горещи точки" – местата, където най-често се случват проявите на тормоз между учениците; ежеседмично провеждане на интерактивни занятия с учениците от ІІ до VІІІ клас за изграждане на активна позиция у учениците на отхвърляне на тормоза между учениците; провеждане на конкурси за лого и химн на проекта, за рисунка и плакат; провеждане на интерактивни занятия и с родителите на учениците. По проекта ще работи и психолог, който ще осъществява консултиране на ученици и родители при регистрирани случаи на тормоз в училище.
За официалното презентиране на проекта бяха поканени родители и представители на местната общност. Сред гостите на събитието бяха кметът на Ореш Любомир Иронов, началникът на отдел "Образование" при Община Свищов Милена Богданова и главния счетоводител на отдела Иванка Коева, общинският съветник Анелия Димитрова, която е и член на Комисията по образование към местния парламент, Латинка Капелова – член на Управителния съвет на земеделската кооперация в Ореш, Йорданка Мендева – директор на детската градина в селото, както и секретарят на местното читалище Ирина Йозова.
"Като директор, приветствам проекта "НЕ на тормоза в училище!", защото той дава възможност на учителите да разберат мотивите за поведението на учениците в училище, дава им насоки за успешна превенция на тормоза между тях. Дава отговор на двата най-мъчителни въпроса: ЗАЩО се случва да има тормозени деца и КАК да предотвратяваме това. Най-важният извод, който правим от досегашната работа по проекта, е, че по проблема "тормоз" трябва да се работи в общност, защото превенцията е морален ангажимент на цялата общност – учителска, родителска, ученическа.", коментира участието на училището в Ореш неговият директор Маргарита Мариянова.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания