Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Станислав Благов участва в 82 Пленарна сесия на КР

Като член на ръководството на Националното сдружение на общините в Република България и делегат в Комитета на регионите, свищовският кмет Станислав Благов участва в 82-та пленарна сесия на Комитета на регионите на 3 и 4 декември в Брюксел.
На декемврийската си пленарна сесия Комитетът на регионите (КР) заявява своя позиция относно бъдещето на програмата на ЕС за растеж и работни места, известна като Лисабонска стратегия, преди обсъждането й от Европейския съвет през март 2010 г. Становището подкрепя дългогодишния призив на КР за по-широки консултации и участие на местните и регионалните власти в националните програми за насърчаване на икономиката и откриване на нови работни места.
Друга важна точка от дневния ред на декемврийската пленарна сесия е Договорът от Лисабон и акцента му върху субсидиарността и многостепенното управление в Европа. Влизането му в сила на 1 декември прави ЕС по-демократичен, по-прозрачен и по ефективен, и подобрява положението на регионите и градовете в политическата система на ЕС. Той засилва и ролята на Комитета на регионите в сътрудничество с други европейски институции и в частност със Съда на европейските общности и с Европейския парламент.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания