Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Прерязаха лентата" на изцяло обновен жилищен блок

На 30 ноември живущите на ул. "Черни връх" 24 в Свищов официално "прерязаха лентата" на своя изцяло обновен дом, който е строен през 60-те години на миналия век. Пълното саниране на дома им стана възможно благодарение на участието им в проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", изпълняван от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Програмата за развитие на ООН (ПРООН).
Програмата дава възможност на гражданите да направят пълно саниране на жилищата си с помощта на държавата и Общината.
Реализацията на проекта в Свищов започна през 2008 година. Жилищният блок на ул. "Черни връх" 24 бе одобрен за саниране, след като собствениците и Община Свищов кандидатстваха за участие в изпълнението на Втората фаза от проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради".
От проектния фонд бяха осигурени средства за 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища и 100% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на общите части от сградата, а Общината финансира облагородяването на пространството около жилищния блок.
За повишаване на енергийната ефективност на сградата бе поставена допълнителна топлоизолация на покрива и ограждащите стени и бе подменена дограмата на апартаментите, междуетажните пространства и входната врата. Хидроизолацията на покрива бе сменена с цел предотвратяване на течове. В общите части бяха ревизирани и сменени амортизирани части на инсталациите. Видът и сигурността на общите помещения също бяха подобрени - боядисани бях стените на стълбищната клетка, ремонтирани входната врата, входната козирка и стъпалата.
120 000 лева е общия размер на средствата, заплатените от проекта за строително-ремонтни дейности по общите части на блока. Отделните собственици пък платиха от 1700 до 3000 лева в зависимост от извършените топлоизолационни дейности в жилището им. От бюджета на Община Свищов бяха заделени 5000 лева за благоустрояване на прилежащото пространство около сградата.
Санираният жилищен блок в Свищов ще получи енергиен паспорт и ще има възможност за енергийно сертифициране.
На тържеството за официалното откриване на обновения дом в понеделник се събраха представители на всичките 16 семейства, който живеят в него. Да пререже лентата на санираното им жилище те бяха поканили кметът на Общината Станислав Благов. "Радвам се, че благодарение на общите ни усилия вашия дом стана много по-хубав. Поздравявам ви за това, което направихте!", обърна се към живущите в обновения дом Благов и им пожела да продължат да стопанисват жилището си и пространството около него все така хубави и подредени.
На финала на тържеството всички от санирания жилищен блок се фотографираха за спомен пред дома си със свищовския градоначалник.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания