Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Встъпителна конференция - проект "Достоен живот"

На 30 ноември в Зала 1 на Община Свищов се проведе встъпителна конференция по проект "Достоен живот".
Изпълнеието на проекта започна през октомври, след като Община Свищов спечели финансиране от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 2". Той ще се реализира от общинска служба "Социални дейности" и негов ръководител е началникът на службата Анелия Димитрова.
На встъпителната конференция бе направено официалното представяне на проекта. За целта бяха поканени представители на социалните институции в общината, кметове на кметства, медии.
Проектът бе представен от неговия ръководител Анелия Димитрова. В своята презентация тя информира, че общата стойност на проекта е 111 120,36 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 106 224,36 лева или 95,59% от общия бюджет на проекта, а останалата сума е собствено финансиране.
Партньор на Общината при реализирането на този проект е Фондация "Екип" – град София.
Проектът "Достоен живот" ще продължи 12 месеца и ще се изпълнява на територията на град Свищов и селата Алеково, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Хаджи Димитрово, Червена, поясни още Анелия Димитрова.
Проектът предвижда предоставяне на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник", като за целта след организиран подбор за потребители и изпълнители на тези услуги ще бъдат назначени 20 лица на трудови договори при пълна заетост. Предвижда се социалните асистенти и домашните помощници да предоставят битови, медицински, социални и административни услуги. За ползване на услугите, потребителите ще заплащат такси, в зависимост от личните си доходи, съгласно установените процедури на ОП "Развитие на човешките ресурси", разказа още директорът на общинската служба "Социални дейности".
Целева група на проекта са лица с различни видове трайни увреждания, с намалена работоспособност 50 и над 50%, които поради здравословното си състояние са в невъзможност сами да организират социалния и битовия си живот и са социално изолирани, както и самотноживеещи възрастни хора, които не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, поради напреднала възраст или различни причини от здравословен характер. Проектът предвижда броят на лицата, които ще бъдат подпомагани да е 40 души.
"Спечелването на този проект дава възможност на Община Свищов да реализира допълнителен финансов ресурс в социалната сфера, привличането на европейско финансиране ще помогне да подобрим живота на самотно живеещи и болни хора в общината ни, което е много хубаво.", коментира кметът на Общината Станислав Благов, който бе гост на конференцията.
"Участваме в този проект, защото в Община Свищов има хора, които имат идеи и желание да работят, и са много мотивирани.", заяви по време на събитието и представителят на партньорската организация "Екип" Биляна Житарова, която е консултант по проекта.
Гости на конференцията бяха също директорът на Дирекция "Социално подпомагане" в Свищов Даниела Станкова и заместник-кметът по социална и интеграционна политика Пламен Александров, които се обединиха около мнението, че бъдещето е в предлагането на социални услуги в общността, а не в институциите, където хората трябва да бъдат приемани само в краен случай.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания