Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СОУ "Д. Благоев" представи "открит урок" за НАТУРА

На 30 ноември СОУ "Димитър Благоев" бе домакин на "открит урок", свързан с изпробване на ново учебно помагало за Натура 2000.
Учебното помагало е разработено в рамките на проект "Образование за Натура 2000" - въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България", финансиран от Фонд за подкрепа на НПО в България, част от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се реализира от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа –клон България, с подкрепата на Българското дружество за защита на птиците, Министерството на образованието и Министерството на околната среда.
Целта на проекта е да подпомогне учителите в преподаването на знания за смисъла и ползите от екологичната мрежа НАТУРА 2000 на учениците от 8-ми до 12-ти клас, като предложи възможности за разработване и включване на теми в часовете по ЗИП, СИП, клубове и други извънкласни форми.
Проектът предвижда, преди да бъде отпечатано, помагалото да бъде изпробвано в 4 пилотни региона на страната – Дунавски регион (Свищов и Белене), Черноморски регион (Провадия и Каварна), Западна Стара планина (Белоградчик и Берковица) и Западни и Централни Родопи (Смолян и Лъки), като за целта се проведат пробни уроци в 15 пилотни училища. Сред тях са и три свищовски школа – СОУ "Димитър Благоев", СОУ "Цветан Радославов" и ПГ "Проф. д-р Асен Златаров".
Пробният урок в СОУ "Димитър Благоев", бе подготвен и изнесен в 10 "а" клас на училището от учителя по биология и химия Мария Петрова.
Сред наблюдаващите "открития урок" бяха директорът на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа Герасим Герасимов, един от авторите на учебното помагало - свищовската учителка от СОУ "Цветан Радославов" Татяна Митева и координаторът за изпълнение на проекта в Дунавския регион Наташа Димова, която е член на БДЗП и свищовска студентка.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания