Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

В Козловец реализираха екопроект

Приключи изпълнението на проект "Чист Козловец", информира кметът на селото Кичка Яламова.
Проектът бе финансиран от Министерството на околната среда и водите в рамките на конкурс, част от националната кампания "За чиста околна среда" с 9 400 лева.
В изпълнението на проектните дейности с доброволен труд се включиха хора от селото.
В резултат на този екопроект в Козловец бе почистено дерето на "Цовова бара" с площ около 17 декара, както и централната част на селото. Освен това, бяха организирани залесяване и оформяне на цветни кътове и места за отдих. В селото бе разпространена и брошура, изготвена по проекта, с цел повишаване на екологичната култура на местното население.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания