Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината защити прилагането на ISO 9001:2000

Община Свищов защити положителна оценка за прилагане на ISO 9001:2000 и ще получи сертификат за новата версия на стандарта ISO 9001:2008, информира секретарят на Общината Върбинка Конова.
През 2008 г. Община Свищов бе сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2000 след като успешно кандидатства и бе включена в проект на Министерството на държавната администрация по Оперативна програма "Административен капацитет".
Разработката и внедряването на системата бяха последвани от Сертификационен одит с положителна оценка в края на миналата година, и връчване на официален сертификат за внедрена система ISO 9001:2000 със срок на валидност 15 ноември 2010 година.
Всяка година се провежда контролен одит, за да се докаже дали Общината спазва изискванията на стандарта.
На 16-ти и 17-ти ноември 2009 година сертифициращата компания SGS проведе в Община Свищов Контролен одит върху прилагането на системата за качество. Одитът приключи с положителна оценка, като по време на проверката не бе установено нито едно несъответствие към изискванията на стандарта.
Освен, че защити сертификата си, по време на Контролния одит бе установено, че Община Свищов е адаптирала системата си съгласно новите изисквания и покрива по-високата версия на стандарта ISO 9001:2008, за което ще получи нов сертификат.
Защитаването на Сертификата ISO 9001:2008 е доказателство за амбицията на общинска администрация за стриктно съблюдаване и непрекъснато надграждане на Системата за управление на качеството.
Въвеждането на международния стандарт е гарант, че Общината прилага системи, които отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава ефективността, ефикасността и качеството на услугите, които предлага на гражданите.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания