Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Проект "Достоен живот" - ОБЯВА 3

BG 051PO001-5.2-04-0103-C0001
"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора
с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности
"Социален асистент" и "Домашен помощник" – фаза 2

О Б Я В А

НА 30.11.2009 ГОДИНА ОТ 13.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ОТНОСНО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ – "Достоен живот", Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"- ФАЗА 2,
СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ ДА ПРИСЪСТВАТ.
ЩЕ БЪДАТ РАЗЯСНЕНИ РЕДЪТ И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ТОЗИ ПРОЕКТ!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ И ИНФОРМАЦИЯ :
0631/602 85 – АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания