Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Милен Манолов бе избран за член УС на НАПОС

Председателят на Общински съвет Свищов Милен Манолов участва в Общото събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС), провело се в Пловдив. Основната тема, обсъждана от форума бе Бюджет 2010. Тържествено бе отбелязана и петата годишнина от учредяването на Асоциацията.
В заседанието участва и предходния председател на Общинския съвет Свищов и настоящ председател на неговата икономическа комисия доц. д-р Андрей Захариев, който бе сред учредителите на асоциацията.
Основната цел на Националната асоциация на председателите на общински съвети е институционално укрепване на общинските съвети, развитие на общинската политика и реализация на редица общински политики на национално ниво. В асоциацията членуват над 170 председатели на общински съвети от цялата страна, като бройката им непрекъснато се увеличава.
"На форума бе отчетено, че НАПОС е основна опора на местните власти и работи много добре с Националното сдружение на общините в Република България. Като успех бе отчетено въвеждането на Общинските планове за развитие, което е инициатива на Асоциацията. Организацията активно работи и по въпросите за общинската собственост, закона за местното самоуправление, общинските бюджети и т.н. Осъществява се и обмяна на опит между съветите на национално ниво, което е ползотворно за местните власти.", информира след завръщането си от Пловдив председателят на свищовския парламент Милен Манолов. Той допълни, че НАПОС има и редица патриотични инициативи. В момента се събират дарения от общинските съвети за подпомагане на единственото българско издателство "Братство" в Сърбия, което е в затруднено материално положение. Издателството е навършило 50 години през 2009-та. Събират се средства и за подпомагане на 100 хилядното българско малцинство в Албания, което желае да има българско училище в Тирана. Друга инициатива на НАПОС е връчването на наградата "Финансист на годината", която се провежда под патронажа на министъра на финансите и се дава на българските общини за успешни практики.
Общото събрание на НАПОС прие отчета на Управителния и Контролния съвет за предходната година. Поради избирането на двама членове на Управителния съвет за народни представители и един за кмет на община, се наложи допълването му с нови членове.
Така сред новите членове на Управителния съвет на НАПОС бе избран и председателят на Общински съвет Свищов Милен Манолов. "Този избор е поредното доказателство, че опитът на представителите на Общински съвет Свищов високо се оценява на национално ниво.", коментира избора си в ръководството на НАПОС Милен Манолов.
Неговото предложение да се инициира законодателна промяна с цел реституция на даренията за образование бе посрещнато с голям интерес от членовете на Общото събрание на Асоциацията. През 1902 година в Свищов е учреден фонд от 100 000 златни лева, от лихвите на които да се дават стипендии на даровити, но бедни ученици от Свищов. Такива дарения има и в други български градове. Фондовете са национализирани през 1948 година и сега е нужна реституция, за да се изпълни волята на дарителите и да се продължи това благородно дело. За успеха на тази мисия през последните години активно работи почетният гражданин на Свищов Иван Ганчев.
Управителният съвет на Асоциацията на председателите на общински съвети в Република България възложи на юристите на организацията да предложат конкретни стъпки в подкрепа на тази инициатива, които да бъдат обсъдени на заседанието през януари 2010 година в София.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания