Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Открита сцена в Нове предвижда проект на Общината

Община Свищов кандидатства с проектно предложение, свързано с развитието на туризма пред оперативна програма "Регионално развитие", информира Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
В откритата процедура за предварителен конкурентен подбор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристически атракции", Община Свищов кандидатства с проектно предложение "Нове – сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове – I етап".
Основната цел на проекта е повишаване на туристическия потенциал на община Свищов чрез възстановяване и популяризиране на античния град Нове като атрактивен специфичен туристически продукт, уточни Прашкевов.
По-конкретно предвидените дейности са свързани със създаване на сцена на открито в Нове за провеждане на възстановки на римския военен бит – битки, спортни игри, театрални постановки и пр., консервация и реставрация на обекти в римскиа град, създаване на експозиционни маршрути, довеждаща и обслужваща инфраструктура, и създаване на достъпна среда, както и развитие на маркетинга и рекламата, свързани с Нове.
"Това е процедура за предварителен конкурентен подбор, само вносителите на одобрените предложения ще бъдат поканени да представят пълна проектна документация след около 3-4 месеца.", поясни Стоян Парашкевов изразявайки надежда, че проектът на Община Свищов ще бъде положително оценен.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания