Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Интервю с кмета на Община Свищов Станислав Благов

- Г-н Благов, в средата сме на Вашия трети кметски мандат, на 4 ноември се навършват 10 години, откакто сте на този горещ стол. Каква е тайната на един успешен кмет?

Добро отношение към хората и усърдна работа.

- На какво според Вас вярват хората?

На истината – тя ни прави свободни.

- Вашата работа е пряко свързана с дейността на Общинския съвет. Трудно ли се работи при този негов състав и какви "подмолни камъни" трябваше да преодолявате в този процес?

Да, настоящият Общински съвет в Свищов има сложна политическа конфигурация, но такава имаха и предходните два в рамките на моите мандати като кмет. Политическият състав на трите Съвета беше различен, но трябва да отбележа, че съветниците ни винаги са били качествени, високообразовани и интелигентни хора. Местният парламент е проекцията на свищовското общество и няма как да е иначе.
Слава Богу, в рамките на трите ми мандата досега в Общинския съвет не можа да се реализира тъмната проекция на корпоративни интереси и това лично мен ме прави щастлив. Оценявам високо и факта, че при важни решения всички съветници намираха сили за консенсус, което им прави чест.

- В кои сфери Община Свищов бележи напредък в усвояването на средства от Европейските програми?

Подали сме проекти към всички оперативни програми. Убеден съм, че те са качествени и се надявам, че ще бъдат финансирани. За съжаление, през изминалите години имаше изключителен субективизъм по отношение на разпределяне на средствата между общините. За парите, които бяха предоставени от европейските програми, беше казано, че са разпределяни обективно. Миналата година на най-високия форум, който може да бъде организиран – Общото събрание на общините в Република България, в присъствието на тогавашния премиер Сергей Станишев и тогавашния вицепремиер Меглена Плугчиева, попитах: "На какво основание се предоставят средства и се одобряват проекти?". Община Свищов има претенции, че проектите и са качествени, общественозначими и ако се реализират, биха имали голям ефект. Хората чакат отговори на въпросите си от нас. Не би следвало да се търси друга комуникация с централната власт, освен обективните критерии, които трябва да бъдат ясно и прозрачно обявени. Илюзия е да се смята, че можем да бъдем едно с централната власт. В рамките на тези десет години, откакто съм кмет, само две години сме имали възможност за някакъв механизъм на работа с централната власт. През другото време всичко сме постигали с голяма амбиция и качествен екип. На това ще разчитаме и в бъдеще.
До момента сме спечелили финансиране с европейски пари за проекти, свързани със социалните услуги, предлагани от Общината, извънучилищната дейност и развитието на туризма.
От програма ФАР през 2008 година бе финансирано изграждането на Дневен център за деца с увреждания в Свищов - една нова социална услуга, от която имаше голяма необходимост в общината ни. Благодарение на екипа, който работи там, само за година бе постигнат голям напредък по отношение на социализацията и интеграцията на децата със специфични потребности. През 2005 година програма ФАР финансира изграждането на Посетителския център за туристи в римския град Нове край Свищов. Реализирането на този проект постави началото на активна кампания за рекламирането на Свищов като атрактивна туристическа дестинация за културен туризъм. Продължаваме да работим в тази насока с организирането вече две поредни години на фестивала "Орел на Дунава", който по оригинален начин представя наследството на Древния Рим и Античността в района на нашия град.
По оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Общината ни спечели финансиране за развитие на извънучилищни дейности за децата в общината – т. нар. "Портокалова къща "Озарение" предлага 10 клубни форми за занимания на учениците през свободното време. По същата оперативна програма преди месец спечелихме финансиране и за развитието на нова социална услуга в общината – "личен асистент и домашен помощник", чрез която ще бъдат подпомогнати хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.

- Като кмет на Свищов вече 10 години, какво смятате за Ваше най-сериозно постижение за живота в общината?

Промяната на облика на града – категорично Свищов е променен. И всички, които идват отвън го усещат, намирайки го за по-красив. Другото е свързано с промяната в духовен аспект – възможността за свободно изразяване на мнение пред всички институции. Тук нямаме авторитети, които да командват. В Свищов имаме демократично управление – гражданите на общината ни могат да заявяват свободно мнението си пред всички институции, и то не само в общинския център, но и във всички населени места на общината.

- За какво най-съжалявате, че не можахте да свършите досега?

Съжалявам, че досега не можахме да осъществим пряката, непосредствена връзка с нашите съседи отвъд Дунава – с партньорите в Румъния. Надявам се до края на този мандат да направим това, да имаме действащ ферибот, хората свободно да пътуват, да работят в Румъния. Мечтая да имаме "мост" на Дунава при Свищов.

- Кои са приоритетите, по които работите в момента?

От самото начало до днес основните приоритети, по които работи Ръководството на Община Свищов, са свързани с визията, която е заложена в Общинския ни план за управление, а именно: Община Свищов да бъде проспериращ образователен, промишлено-аграрен, търговски и транспортен център на река Дунав с национално и европейско значение, запазващ богатото културно-историческо наследство, с възможности за устойчиво социално-икономическо развитие.
През всичките тези години работихме и ще продължим да работим за решаването на най-значимите проблеми на нашите съграждани – за подобряване качеството на питейната вода и състоянието на ВиК мрежата, обновяване на пътната инфраструктура, за развитието на образованието, за подобряване на социалните и здравните услуги, за благоустрояването на градската среда, повишаване качеството на живот на хората, за развитието на туризма.

- Кои са най-успешните Ви международни партньорства?

От избирането ми за кмет на Общината през 1999 година до момента Свищов има подписани над 10 договори за побратимявания и партньорски споразумения с градове от Европа, Азия и Африка. Това са египетския град Исмайлия, португалския град Барселуш, град Тайджоу в Китай, Велес в Македония, Биело поле в Черна гора, Приеполе в Сърбия, Нафпактос в Гърция, унгарския град Капувар, полския град Дебица, град Фридженто в Италия, подновихме отношенията си с украинския град Кременчуг, с който Свищов активно си е сътрудничил през 70-те и 80-те години на миналия век. Продължаваме и нашите контакти и съвместни инициативи с нашите съседи – румънските градове Зимнич и Александрия, с традиционния ни френски партньор Балани, където всяка година пътуват нашите млади футболисти.
Всяко от тези партньорства на Община Свищов може да бъде оценено като успешно. В контекста на присъединяването ни към Европейския съюз, с побратимените градове имаме възможност да подготвяме и реализираме съвместни проекти, всички тези контакти са и възможност за полезна обмяна на опит между бизнес, училища, културни институции, което допринася за развитието на нашата община.

- Вие сте ангажиран човек, остава ли Ви време за семейството?

Да, използвам всяка възможност да бъда със своето семейство и то е преди всичко.

- Какво обичате да правите през свободното си време?

Мисля, че всички знаят – риболов и футбол.

- Какво си пожелавате по повод 10-годишнината Ви като кмет?

При мен има една огромна отговорност. Тя е свързана с факта, че хората ми гласуваха доверие вече три пъти, два от които - през 2003 и 2007 година безапелационно – избирайки ме за кмет още на първия тур на изборите. Пожелавам си да оправдавам тяхното доверие всеки ден, докато съм кмет на община Свищов.

в-к "Свищовски бряг"

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания