Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Козловец и Българско Сливово изпълняват екопроекти

Екопроекти на селата Козловец и Българско Сливово спечелиха финансиране от МОСВ в рамките на конкурс, част от националната кампания "За чиста околна среда", информира Стоян Парашкевов, директор дирекция "АПИОУПЕВ" в Общината.
Проектите предвиждат почистване на замърсени площи, залесяване и оформяне на кътове за отдих в двете села, уточни Стоян Парашкевов.
В Козловец ще бъде почистено дерето на "Цовова бара" – площ около 17 декара, както и централната част на селото, ще бъде организирано залесяване и създадени цветни кътове и места за отдих. Проектът е за 9 400 лева.
В Българско Сливово ще бъде почистена площ около 25 декара. Ще бъде почистено дерето на селото, което през годините е превърнато в нерегламентирано сметище и паркът на селото. Предвиждат се още залесяване на площ около 10 декара и създаване на кътове за отдих в селото. Стойността на проекта е 7 100 лева.
Съгласно сключените договори с МОСВ, проектните дейности трябва да приключат до 30 ноември.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания