Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

3 обекта предлага кметът за Красива България-2010

За девета поредна година Община Свищов кандидатства за участие в проект "Красива България". През 2010 година Общината предлага за изпълнение три обекта: "Дневен център за деца с увреждания и Социален патронаж в Свищов - разширяване на услугите", "ЦДГ "Калина Малина" - град Свищов" и "Двор на храм "Свети Пророк Илия" - град Свищов", съобщи кметът на Община Свищов Станислав Благов.
Предложеният първи обект – "Дневен център за деца с увреждания и Социален патронаж в Свищов - разширяване на услугите", е свързан с разширяване на две от социалните услуги на Общината, като за целта ще се използват части от сградата на закритото СОУ "Алеко Константинов". Изпълнението на този проект ще даде възможност да се увеличи материалната база на Социалния патронаж, който ще има възможост да осигурява хранене и за възрастните хора в селата на общината. Проектът предвижда кухнята на тази социална услуга да бъде разширена в помещенията на бившето СОУ "Алеко Константинов", където се е осъществявало ученическото столово хранене.
Проектът ще бъде в полза и на услугите, предоставяни от Дневния център за деца с увреждания. Като делегирана държавна дейност, от 1-ви юни 2009 година Центърът предлага вече целодневна грижа за посещаващите го деца със специфични потребности, което прави крайно недостатъчни помещенията, с които разполага. Предвижда се заниманията и обученията на децата в училищна възраст - като атртерапия, обучения по изкуства и др., да бъдат изнесени в бившите кабинети по изобразително изкуство, труд и творчество на СОУ "Алеко Константинов".
Посочените части от бившето училище са самостоятелно обособени, което не би възпрепятствало използването на останалата част от сградата в бъдеще. С осъществяването на проекта ще бъде съхранен сградният фонд на закритото свищовско училище, като същевременно ще бъде подпомогнато обучението и интеграцията на децата със специфични потребности от общината, както и осигурено хранене за възрастните хора и в селата на общината.
Вторият обект е свързан с обновяване на сградата на ЦДГ "Калина Малина" в Свищов. Предвижда се подмяна на остарялата прозоречна дограма, външна изолация, ремонт на покрива, подмяна на радиатори, ОВ. С ремонта на ЦДГ "Калина Малина" ще приключат започналите дейности по цялостното обновяване на сградите на детските заведения в град Свищов.
Третият обект, с който Община Свищов кандидатства пред проект "Красива България" през 2010 година, е свързан с реставрацията на храм "Св. Пророк Илия". Възстановяването на храма започна по проект "Красива България" през 2008 година. През настоящата 2009 година по проекта се реализира изпълнението и на Втория етап от този обект. До момента е извършено конструктивно укрепване на сградата и основата на църквата, затворени са пукнатините по централния свод и западната фасада, монтирани са ел.инсталацията и пожароизвестителната система, прави се реставрация на фасадите, боядисани са част от фасадите, поставена е нова прозоречна дограма, обособен е още един вход, монтира се осветление. Предвидените средства обаче няма да стигнат за благоустрояването на двора на църквата и осигуряването на достъпна среда до храма. Затова Община Свищов ще потърси подкрепата на проект "Красива България" за изпълнението и на заключителен - Трети етап, от реставрацията на църквата, чрез който да бъде осъществено благоустрояване на прилежащия район и храм "Свети Пророк Илия" отново да отвори врати за свищовлии и гостите на града.
При изпълнението и на трите обекта ще бъдат спазени изискванията на проект "Красива България" в дейностите да бъдат ангажирани безработни лица, както и да бъдат организирани квалификационни курсове за хората без работа.
Предложенията на кмета на Общината за трите обекта ще бъдат гласувани от Общински съвет – Свищов на предстоящата му сесия на 29.10.2009 год.
Участието в проект "Красива България" е израз на усилията на ръководството на Община Свищов за привличане на допълнителни средства от различни национални и международни програми за изпълнение на заложените приоритети в управленската му програма, сред които с първостепенно значение са развитието на социалните услуги, образованието и разбира се, осигуряването на качествена питейната вода.
Така през 2008/2009 година допълнително чрез МРРБ от републиканския бюджет бяха осигурени над 2 млн. 300 хил. лева за подмяна на магистралния довеждащ водопровод от Свищов до село Вардим; 353 296 лева за цялостно саниране на Дома за стари хора "Мария Луиза" по проект, финансиран от Социалноинвестиционния фонд (СИФ) към МТСП; 279 143 лева от републикански бюджет за саниране на ОДЗ "Детски свят"; 156 726 лева по проект "Красива България" (50% от сумата, според условията на проекта, е осигурена от бюджета на Общината) за саниране на сградата на ЦДГ "Васил Левски"; 109 984 евро за откриване на Дневен център за деца с увреждания по проект, финансиран от Програма ФАР.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания