Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Последни проекти за 2009 г. по "Местни инициативи"

Започва изпълнението на последните за тази година малки граждански проекти по програмата "Местни инициативи", изпълнявана от Община Свищов, информираха от администрацията.
Това са 5 проекта на обща стойност 9 036 лева, които бяха одобрени за финансиране с решение на местния парламент на септемврийската му сесия.
Два от проектите ще бъдат реализирани в града, а останалите съответно в Ореш, Хаджидимитрово и Червена.
В Свищов единият проект е на инициативна група граждани и се отнася до изграждането на кът за отдих на улица "33-ти Свищовски полк", а другият е на Териториална организация на глухите и предвижда монтиране на климатична система в клуба на организацията с цел постигане на енергоспестяващо отопление. Проектите в Червена и Ореш са за изграждане на детски площадки, а проектът в Хаджидимитрово осигурява топлина за децата от местната детска градина със закупуването на отоплителна система (камина с водна риза) за детското заведение.
Договорите за проектите бяха подписани в началото на седмицата и стартира тяхното изпълнение, което, според договорния срок, трябва да приключи в рамките на 2 месеца.
С реализирането на тези 5 проекта приключва изпълнението на програма "Местни инициативи" за 2009 година. В бюджета на Общината за нейния фонд в началото на годината бяха заделени 40 000 лева – по 20 000 лева за текущи и капиталови разходи. В края на април Общинския съвет одобри изпълнението на 16 проекти на обща стойност 30 964 лева, които отново бяха свързани с облагородяване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки.
Общо 37 проекти на инициативни групи граждани, неправителствени организации, училища и детски градини кандидатстваха тази година за финансиране от Програмата.
Изпълнявана успешно от 2003 година до момента, Програмата за местни инициативи на Община Свищов насърчава гражданите да участват в благоустрояването на общината със свои малки проекти. Програмата предоставя финансиране за материалите, а гражданите участват с доброволен труд, като от тях се изисква и 30 %-но собствено участие, 10 % от което - финансово.
През 2006 година Общината бе отличена за програма "Местни инициативи" с международна награда на третия Световен Форум на градовете, организиран по програма "ХАБИТАТ" на ООН във Ванкувър.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания