Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Близо 6% е безработицата през септември

5,95% е равнището на безработицата в община Свищов през изтеклия месец септември, отчетоха от Дирекция "Бюро по труда". За сравнение равнището на безработицата на областно ниво е при 8,31%, а на национално - 8,03%.
През септември броят на регистрираните безработни в общината ни е достигнал 1205 души, като в сравнение с предходния месец се наблюдава увеличаване на техния брой с 29 души, а на равнището на безработица се е повишило с 0,14 процентни пункта, като достига стойност 5,95%,
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните сега е по-голям с 445 души, а равнището на безработицата е по-високо с 2,2%, но продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво.
През месец септември се запазват високи стойностите на входящия и изходящ поток на пазара на труда, информират още специалистите. Новорегистрираните безработни лица са 195, а с възстановена регистрация са 8 лица.
175 лица са прекратили регистрацията си през месеца, от които 78 са започнали работа, като 65 от тях са намерили работа с посредничеството на Дирекция "Бюро по труда". Отпадналите от регистрация поради неизпълненние на задълженията по ЗНЗ са 52-ма, а прекратили регистрацията си по други причи са 45 души.
Преоблазаващата част от регистрираните през месеца са освободени от сектор услуги - 88 души, индустрия - 56 души и селско стопанство - 34 души.
Заявените през месеца работни места са 64.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания