Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Обучаваха директорите как да действат при бедствия

Обучение за директорите на училища и детски градини от общината организира на 14 октомври в Свищов териториалната дирекция "Гражданска защита" – Велико Търново, съвместно с Регионалния инспекторат по образованието.
Обучението се провежда ежегодно във всички общини на територията на областта и страната на основание Указание на Министерството на образованието за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ.
Разяснения по темата пред свищовските директори на детски градини и училища направиха инж. Татяна Борисова от Териториална дирекция на "Гражданска защита" – Велико Търново и Виктор Тонков, главен инспектор "Гражданска защита" в Свищов.
Обсъдени бяха организацията за провеждане на обучение за защита при бедствия, аварии и катастрофи през новата учебна година, както и актуализацията на Плановете за действие при бедствия и аварии в детските градини и училищата.
На присъстващите бе раздадено и учебно помагало, предназначено за по-малките деца, което представя по-забавен начин най-важните правила за действие при бедствия и аварии.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания