Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Общината - на Годишната среща на местнитите власти

Кметът на Общината Станислав Благов и председателят на Общинския съвет Милен Манолов участват в Шестата годишна среща на местните власти, която се провежда от 8 до 10 октомври в град Сандански. В най-големия ежегоден общински форум, който традиционно се състои в навечерието на Деня на българската община 12 октомври, от Община Свищов участват още секретарят на Общината Върбинка Конова, заместник-кметът по финансова и стопанска политика Емил Димитров директорите на финансовата и административната дирекции Стефан Кирчев и Стоян Парашкевов и Димитрина Проданова, гл. експерт "Интеграция, НПО и връзки с обществеността".
Основната цел на Годишната среща на местните власти е да предостави възможност на всички, работещи за местното самоуправление да участват в обучения по актуални теми, да обменят добри практики и опит, и заедно с министри и народни представители да обсъдят посоките на бъдещите общински реформи.
Включените тази година в програмата форуми са с акцент върху подобряване на качеството на предоставяните услуги, побратимяването между общините и ефективното усвояване на средствата от европейските фондове.
В рамките на Срещата на официална церемония в петък следобед ще бъде подписано ново Споразумение за сътрудничество между Националното сдружение на общините и Министерския съвет. Този документ ще бъде основа за взаимодействието на местните власти с централната власт през следващите 4 години и ще бъдат връчени годишните награди на НСОРБ.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания