Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Нов Семеен кодекс от 1 октомври

От началото на октомври, влезе в сила новият Семеен кодекс, приет от 40-то Народно събрание на 12 юни 2009 г., с което се дава възможност на младоженците да избират между три режима за уреждане на семейното имущество, които могат да бъдат променяни по време на брака.
Първият е познатият досега "режим на общност", според който придобитото по време на брака принадлежи и на двамата, независимо на чие име се води. Вторият е "режим на разделност", което означава, че всеки от съпрузите запазва за себе си придобитото по време на брака. Третият е "договорен режим", с който в договор двамата брачни партньори решават кое на кого да бъде, независимо кой го е купил.
Сключилите брак преди 1-ви октомври 2009 година също могат да преразгледат имуществените отношения помежду си.
Брачните договори ще бъдат вписвани в специален регистър, поддържан от Агенцията по вписванията.
От служба "ГРАО" към Общината поясниха, че от началото на месеца желаещите да сключат граждански брак попълват нови бланки, съобразени с новото законодателство. Вече има и два сключени брака в новите условия и един пресъставен по документ от чужбина, но досега двойките не са се възползвали от новостите, а са предпочели действащия и преди "режим на общност".
Отпада и условието заявлението за сключване на брак да бъде подавано месец по-рано от планираната дата за сватбата, уточниха от Общината, апелирайки към бъдещите младоженци да заявяват желанието си за брак все пак поне седмица по-рано.
Съгласно новия Семеен кодекс, статутът на двойките, които живеят без брак, не се променя, тъй като при гласуването парламентът отхвърли предложението да се регламентира фактическото съжителство и то да има правно значение.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания