Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Александрия ни предлага партньорство за проект

Покана за участие в международен проект, свързан с производството на енергия от биомаса, отправи към кмета на Община Свищов заместник-кметът на румънския град Александрия Ика Калота.
Делегация от областния център на румънската област Телеорман, водена от заместник-кмета на Александрия, пристигна в Свищов за традиционния празницик на града ни.
По време на срещата си с кмета румънските гости споделиха, че подготвят мащабен енергиен проект за производство на енергия от биомаса и в момента работят в партньорство с община от Франция, но имат нужда от още един партньор и в тази връзка отправиха покана за участие към Община Свищов.
В отговор кметът Станислав Благов заяви, че Общината ни ще подкрепи проектните инициативи на своите съседи отвъд Дунава, както е било и преди.
"Нашите контакти и съвместна работа по проекти трябва да бъдат много по-добре развити, защото заедно имаме големи възможности пред Европейските фондове. В момента ние си партнираме едни на други, но не сме много наясно с проектните идеи на отсрещната страна. Нужно е наши екипи да работят заедно през цялото време на подготовката на проектите.", каза по този повод кметът на Свищов.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания