Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Близо 6% достига безработицата в общината

С близо 0,40% се увеличава безработицата в общината през месец август 2009 година, отчетоха от Дирекция "Бюро по труда" в Свищов.
Броят на регистрираните безработни достига 1176 души, което означава увеличаване на абсолютния брой спрямо предходния месец със 79 души. Равнището на безработицата достига стойност 5,81%, при 7,88% на национално и 8,22% на областно ниво.
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните сега е по-голям с 244 души, а равнището на безработицата - по-високо с 1,21%, но продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво, съобщават още специалистите от Бюрото по труда.
През месец август се увеличава значително входящия поток на регистрираните безработни и намалява изходящия, в резултат на което нараства и броят на регистрираните в Дирекцията. През август те са 203-ма души, от които 82 са жени. Своята регистрация са прекратили 128 души, от които 45 са започналите работа - 35 души с посредничество на Бюрото по труда.
Преоблазаващата част от регистрираните безработни през изтеклия месец са освобедени от секторите индустрия, услуги и селско стопанство.
Заявените през август работни места са 46, от които 11 за сезонна работа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания