Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Отново имаме избор при помощите за отопление

1079 молби за получаване на целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон са подадени до момента в Дирекция "Социално подпомагане" – Свищов, съобщи директорът на дирекция "Социално подпомагане" в Свищов Даниела Станкова. Събирането на молбите-декларации започна от началото на месец юли и ще продължи до 31 октомври в Социалната служба.
До момента броят на одобрените молби за получаване на целевата помощ е 886, а близо 200 молби са отхвърлени. В повечето случаи причина за отказа е по-висок доход от диференцирания минимален или продажба на недвижимо имущество през последните 5 години.
За отоплителния сезон 2009/2010 година целевата помощ е в размер на 276,15 лева при месечен размер 55,23 лева и ще бъде изплатена на два транша. Парите за отопление през месеците ноември и декември ще бъдат изплатени през последния месец на 2009 г., а сумата за първите три месеца на 2010-та ще бъде преведена през януари.
С гласувана промяна в нормативната уредба от преди броени дни се дава възможност на хората отново да избират дали искат помощта в пари (за плащане на сметките за електроенергия) или в твърдо гориво. Гражданите, които вече имат подадена молба за енергийна помощ, трябва отново да отидат в Социалната служба в срок до 30 септември и да заявят начина, по който желаят да я получават.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания