Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Над 30 паралелки в училищата ще са под норматива

22 маломерни и 14 слети паралелки за новата учебна година в общинските училища гласува местният парламент на извънредна сесия в края на изтеклата седмица.
Слети и маломерни паралелки ще има във всички селски училища - в Алеково, Българско Сливово, Вардим, Козловец, Морава, Овча Могила и Ореш.
За първи път маломерни паралелки поискаха и директорите на трите средни училища в града – СОУ "Цветан Радославов" за седми клас, СОУ "Николай Катранов" за осми клас и СОУ "Димитър Благоев" за седми клас, профил "Изкуства".
Директорите са заявили, че необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес ще бъдат осигурени от собствени приходи на училищата, единствено за ОУ "Петко Рачев Славейков" в село Козловец, ще бъде дофинансирано в размер 5000 лева от общинския бюджет.
През учебната 2009/2010 година общо 204 ученици от закрити училища ще пътуват към средищни училища на територията на общината ни. Като такива с решение на Съвета бяха определени СОУ "Николай Катранов", СОУ "Димитър Благоев" и училищата в селата Алеково, Морава, Овча Могила и Ореш. Децата ще бъдат превозвани с автобуси, предоставени от образователното министерство, или с транспорт, съгласно сключен договор за превоз на ученици.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания