Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

Съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници и кметове на населени места в Община Свищов на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.09.2009 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1.Одобряване на предложенията от директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки за учебната 2009/2010 година, и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходи стандарти за съответната дейност – 2 бр.
2.Приемане на списък на средищните училища в община Свищов за 2009/2010 година.
3.Преобразуване на частна общинска собственост в публична общинска собственост.
4.Отпускане на еднократна парична помощ.


С уважение:

МИЛЕН МАНОЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания