Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Кметът обяви началото на гроздоберната кампания

ОБЩИНА СВИЩОВ

З А П О В Е Д

№ 1633/ 24.08.2009 г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местно сомоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 22б от Закона за виното и спиртните напитки и подадени искания от Изпълнителна агенция по лозата и виното вх. № 12-00-350/25.08.2009 г. и от "Винпром Свищов" АД – Свищов вх. № 26-00-1020/24.08.2009 г.,

О Б Я В Я В А М

Началото на гроздоберна кампания 2009 год. и беритбата на посочените по-долу сортове грозде на територията на община Свищов да бъде, както следва:

Бели сортове:
1.Шардоне – от 26.08.2009 г.
2.Вионие – от 26.08.2009 г.

Червени сортове:
1.Пино ноар – от 26.08.2009 г.

Заповедта да се сведе до знанието на всички гроздопроизводители, като същата се обяви публично чрез медиите в общината.

КМЕТ ОБЩИНА СВИЩОВ:......../п/...........
/СТ. БЛАГОВ/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания