Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

5,42% е безработицата в Свищов в края на юли

През юли 2009 година в община Свищов се наблюдава незначително увеличаване на броя на регистрираните безработни лица в сравнение с предходния месец, информират от Дирекция "Бюро по труда".
Броят на регистрираните безработни достига 1097 души – увеличението в абсолютния брой на регистрираните е със 72-ма души, а на равнището на безработица - с 0,34 процентни пункта и достига стойност 5,42% (при 7,62% на национално и 7,99% на областно ниво).
В сравнение със същия период на предходната година броят на безработните е по-голям с 244 души, а равнището на беззработицата е по-високо с 1,21 процентни пункта, но продължава да бъде по-ниско от равнището на безработица на областно и национално ниво.
От Бюрото по труда съобщават, че през месец юли входящият и изходящият поток на регистрираните в Дирекцията намаляват, като по-значително е намалението на изходящия поток (от 193 на 130 – 63 души), отколкото на входящия – от 215 на 197 души.
Преоблазаващата част от регистрираните през месеца са освобедени от сектор "Индустрия" (82 души), от сферата на услугите (68 души) и от селското стопанство (32 души).
Постъпилите на работа безработни лица през месеца са 50, от които 39 са намерили реализация на пазара на труда с посредничество на Дирекция "Бюро по труда".
Обявените работни места през месеца са 24.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания